Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Lublin, 2008

Mapa akustyczna Lublina opracowana została przez ECOPLAN w 2007 roku.

Metodyka opracowania mapy akustycznej.

Mapa akustyczna opracowana została metodą obliczeniową w oparciu o różnego typu informacje charakteryzujące ruch pojazdów na drogach, składów na liniach kolejowych i tramwajowych, oraz aktywności obiektów przemysłowych. Mapa zweryfikowana została w drodze całodobowych pomiarów poziomu hałasu przeprowadzonych w dwudziestu punktach pomiarowych na terenie miasta.

System mapy akustycznej

Mapa akustyczna jest systemem informatycznym funkcjonujacym w oparciu o oprogramowanie LimA, oraz MapInfo. Program LimA wykorzystywany jest do prowadzenia obliczeń rozkładu poziomu hałasu w środowisku, natomiast program MapInfo pełni rolę magazynu danych do obliczeń, magazynu wyników, oraz umożliwia prowadzenie wydruków mapy.

Wykorzystanie mapy akustycznej

Mapa akustyczna jest źródłem informacji, które może byc wykorzystane w wielu działaniach Urzędu Miasta. Pomimo tego, iż stanowi ona podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, jej zastosowanie może być o wiele szersze. W pierwszej kolejności wymienić należy takie obszary jak: planowanie przestrzenne, projektowanie zabudowy mieszkaniowej, czy ogólnie gospodarka nieruchomościami.

Więcej informacji na temat mapy akustycznej.

Więcej informacji na temat mapy akustycznej można uzyskać pisząc na: jkowalczyk@ecoplan.pl

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja