Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Szczecin, 2008

Mapa akustyczna opracowana została przez ECOPLAN w 2007/2008 roku, w oparciu o model zabudowy, oraz trójwymiarowy model terenu dostarczony przez partnera konsorcjum realizującego zadanie.

Metodyka opracowania mapy akustycznej.

Mapa akustyczna opracowana została metodą obliczeniową w oparciu o róznego typu informacje charakteryzujące ruch pojazdów na drogach, składów na liniach kolejowych i tramwajowych, oraz aktywności obiektów przemysłowych. Mapa zweryfikowana została w drodze pomiarów poziomu hałasu przeprowadzonych w dwudziestu punktach pomiarowych na terenie miasta.

System mapy akustycznej

Mapa akustyczna jest systemem informatycznym funkcjonujacym w oparciu o oprogramowanie LimA, oraz MapInfo. Program LimA wykorzystywany jest do prowadzenia obliczeń rozkładu poziomu hałasu w środowisku, natomiast program MapInfo pełni rolę magazynu danych do obliczeń, magazynu wyników, oraz umożliwia prowadzenie wydruków fragmentów mapy.

Wersja drukowana

Mapa akustyczna opracowana została jako system informatyczny, jednakże Zamawiajacemu dostarczona zostala także jako produktu drukowany, na arkuszach papieru w formacie 914 x 914mm.

Wykorzystanie mapy akustycznej

Mapa akustyczna jest źródłem informacji które może byc wykorzystane w wielu działaniach Urzędu Miasta. Pomimo tego iż stanoi ona podstawę do opracowania programu ochrony srodowiska przed hałasem, jej zastosowanie może

Więcej informacji na temat mapy akustycznej.

Więcej informacji na temat mapy akustycznej można uzyskać pisząc na: jkowalczyk@ecoplan.pl

Mapa akustyczna udostępniona została w serwisie mapowym Urzedu Miasta Szczecin, gdzie kazdy z mieszkańców może sprawdzić poziom hałasu wystepujacy na terenie jego posesji, albo przy budynku który zamieszkuje.

Więcej informacji dotyczących mapy akustycznej można znaleźć także:

  • na stronie WWW Urzedu Miasta Szczecin [więcej...],
  • w portalu internetowym MMSzczecin [więcej...].
Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja