Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Geograficzne Systemy Informacyjne

Usługi z zakresu gromadzenia, przetwarzania i zarządzania informacją o charakterze przestrzennym prowadzone są przez naszą firmę głownie w związku z realizacją projektów wielkoskalowych, oraz koniecznością posługiwania się duzymi bazami danych o charakterze przestrzennym. Bazy takie towrzymy miedzy innymi na potrzeby opracowania map akustycznych, opracowań ekofizjograficznych, oraz innych opracowań gdzie zasadniczą rolę odgrywa informacja przestrzenna.

Opracowaliśmy między innymi bazy danych, dla potrzeb realizacji takich projektów jak:

  • analiza środowiskowa dla linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin (mapy w skali 1:10000, plany terenów kolejowych, mapy 3D zabudowy, pokrycia terenu, oraz trójwymiarowy model terenu w pasie o szerokosci 600m w otoczeniu toru kolejowego)
  • mapa akustyczna miasta Szczecina (wykorzystane zostały zasoby mapowe UM Szczecin, które wzbogacono o informacje niezbędne w procesie opracowania mapy akustycznej)
  • mapa akustyczna miasta Lublin (wykorzystano zasoby mapowe UM Lublin , które wzbogacono o informacje niezbędne w procesie opracowania mapy akustycznej)
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Baborów (konwersja danych UM Baborów do formatu wymaganego przez aplikacje internetową) [więcej...]
  • opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Opola (opracowanie bazy danych źródeł zagrożeń środowiska)
Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja