Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Baborów

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w Internecie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborowa opracowany został na przełomie 2004/2005 roku. Aplikacja pozwala na przeglądanie rysunku planu przez Internet z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki internetowej. Baza danych w oparciu o którą generowana jest mapa zawiera szereg warstw informacyjnych takich jak:

 • podstawowe wydzielenia planu
 • strefy specjalne planu (krajobrazowa, zagrożenia powodziowego, ochrony konserwatorskiej, ingerencji konserwatorskiej, ochrony wód podziemnych, strefy ochronne składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków, strefy ochronne ujęć wody)
 • systemy (gazowy, kanalizacyjny, energetyczny)
 • trasy rowerowe
 • zabytki
 • drogi
 • działki geodezyjne

Ponadto baza danych zawiera szereg materiałów multimedialnych, do których użytkownik ma dostęp przez odpowiednie oznaczenia na interaktywnej mapie.

Witryna spełnia kilka podstawowych zadań niezbędnych pracownikom administracji publicznej, oraz społeczeństwu. nalezy tu wymienić:

 • możliwość prostego przeglądania planu z wykorzystaniem tradycyjnych funkcji nawigacji po mapie (przemieszczanie, zmiana skali, centrowanie)
 • możliwość wyszukiwania obiektu po jego atrybutach w warstwach wydzieleń planu (przez podanie symbolu terenu, np. 10MW, Uc), działek geodezyjnych (przez podanie numeru działki, np. 1900/2), adresów (np. ul. Ogrodowa)
 • możliwość generowania wypisu z planu na podstawie wskazania punktu na mapie
 • możliwość przesyłania komentarzy do ustaleń w MPZP (np. w okresie wyłożenia planu)
 • możliwość gromadzenia informacji na temat optymalnej lokalizacji działań różnego typu (np. gromadzenie informacji o optymalnej lokalizacji nowych inwestycji)

Aplikacja daje możliwości szerokiej rozbudowy, dodawania nowych warstw, możliwości wyszukiwania obiektów i generowania statystyk.

Poniżej prezentujemy przykładowe obrazy z pracy witryny internetowej "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów"

Obraz wygenerowany po żądaniu wypisu z planu dla terenu magazynów zbożowych w południowej części miasta. Po lewej stronie wyświetlana mapa, a po stronie prawej dostępne materiały multimedialne, oraz informacje o ustaleniach planu dla tego terenu
 

Obraz wygenerowany po żądaniu wypisu z planu dla terenu działki mieszkaniowej w środkowej części miasta. Po lewej stronie wyświetlana mapa, a po stronie prawej informacje o ustaleniach planu dla tego terenu. Włączona warstwa informacyjna działek geodezyjnych

Obraz wygenerowany po żądaniu wypisu z planu dla terenu działki mieszkaniowej w środkowej części miasta na której znajduje się obiekt zabytkowy. Po lewej stronie wyświetlana mapa, a po stronie prawej informacje o ustaleniach planu dla tego terenu, oraz informacje o obiekcie zabytkowym. Włączona warstwa informacyjna działek geodezyjnych

Praca aplikacji w trybie przesyłania komentarza do ustaleń w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów.

Aktualności
Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Mapa akustyczna miasta Rzeszów

Rozpoczęte zostały prace nad mapą akustyczna miasta Rzeszowa


Port Lotniczy Gdańsk

Obecnie realizujemy prognozę oddziaływania akustycznego dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja