Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Analizy porealizacyjne

Analalizy porealizacyjne opracowane w ostatnich latach:

Rok 2010

  1. Analiza porealizacyjna dla drogi krajowej nr 20, woj. pomorskie
  2. Analiza porealizacyjna dla drogi krajowej nr 1, woj. pomorskie
  3. Analiza porealizacyjna dla drogi krajowej nr 46, woj. opolskie

Rok 2009

  1. Analiza porealizacyjna dla drogi krajowej nr 94, woj. opolskie
  2. Analiza porealizacyjna obejścia m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10 od km 32+121,00 do 42+122,55 w zakresie imisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Rok 2008

Rok 2007

  1. Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny zmodernizowanej ulicy Racławickiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Żwirki i Wigury do rejonu skrzyżowania z ulicą Wołoską w Warszawie

Rok 2006

  1. Analiza porealizacyjna klimatu akustycznego dla terenów zabudowy położonych po obu stronach autostrady A-4 na odcinku Kleszczów – Sośnica km 393+600 do 312+700

Rok 2005

  1. Analiza porealizacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali  produkcyjnej  Jokey Plastik  Blachownia Sp.o.o.
Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja