Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Linia kolejowa C-E59
Foto
Foto

Mapa akustyczna linii kolejowej C-E59 opracowana została w ramach analizy środowiskowej będącej częścią dokumentacji przedprojektowej planowanej inwestycji polegającej na modernizacji całego szlaku kolejowego. Łączna długość szlaku wynosiła 355 km i 900 metrów od dworca głownego we Wrocławiu do dworca Szczecin Główny.

Dla potrzeb mapy akustycznej, opracowana została baza danych przestrzennych zawierająca szereg warst tematycznych wykorzystanych przy modelowaniu propagacji dźwięku, oraz przy późniejszej analizie rozkładu pola akustycznego. Baza danych zawierała między innymi:

  • ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przeprowadzono wektoryzację wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w sąsiedztwie linii kolejowej, w promieniu 600 metrów, we wszystkich gminach przez które przechodzi linia C-E59)
  • hipsometria, wraz z szczegółowym profilem przebiegu powierzchni torowej, oraz krawędzi nasypów i wkopów (wektoryzacja profili poprzecznych)
  • pokrycie terenu (warstwa zawierająca obaszry które w istotny sposób ograniczają propagację dźwieku w otoczeniu linii kolejowej
  • zabudowa (wszystkie budynki znajdujące sie w promieniu 300m od linii kolejowej, wraz z atrybutami wysokości, liczbą mieszkańców i lokali mieszkalnych)

Mapa akustyczna opracowana została dla stanu istniejacego, oraz prgnozowanego w czterech opcjach inwestycyjnych. Stanowiła ona podstawę do wyboru wariantu optymalnego, oceny oddziaływania opcji na stan srodowiska, oraz projektowania ekranów akustycznych.

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja