Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Zarys oferty

Oferta ECOPLAN Ryszard Kowalczyk obejmuje prace konsultingowe i projektowe z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego, akredytowane prace badawcze z zakresu akustyki środowiska, oraz projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej.

Oferta Laboratorium Akustycznego Ecoplan i Pracowani Akustyki Środowiska

 • pomiary hałasu w środowisku od instalacji przemysłowych, dróg, kolei i lotnisk
 • koncepcje ochrony środowiska przed hałasem dla zakładów przemysłowych, kolei i dróg
 • projekty akustyczne urządzeń ochrony środowiska przed hałasem
 • programy ochrony środowiska przed hałasem
 • mapy akustyczne dla aglomeracji, linii kolejowych i dróg

Oferta pracowni konsultingowej

 • raporty oddziaływania na środowisko inwestycji
 • przeglądy ekologiczne
 • analizy środowiskowe
 • analizy porealizacyjne
 • programy ochrony środowiska
 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do środowiska
 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
 • informacje o wytwarzanych odpadach,
 • programy gospodarki odpadami,
 • dokumentacje do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentacje do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
 • rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia
 • projekty obszarów ograniczonego użytkowania
 • porady i opinie prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • przygotowanie danych technicznych obiektu budowlanego charakteryzujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Systemy informacji przestrzennej

 • analiza zasobów systemów informacji przestrzennej miast pod kątem projektowania i wdrożenia systemów map akustycznych
 • opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej map akustycznych na bazie oprogramowania SoundPlan, LimA, MapInfo
 • opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych na badzie oprogramowania MapInfo
 • opracowanie serwisów mapowych na bazie programów open source
Aktualności
Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Mapa akustyczna miasta Rzeszów

Rozpoczęte zostały prace nad mapą akustyczna miasta Rzeszowa


Port Lotniczy Gdańsk

Obecnie realizujemy prognozę oddziaływania akustycznego dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja