Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Zarys oferty

Oferta ECOPLAN Ryszard Kowalczyk obejmuje prace konsultingowe i projektowe z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego, akredytowane prace badawcze z zakresu akustyki środowiska, oraz projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej.

Oferta Laboratorium Akustycznego Ecoplan i Pracowani Akustyki Środowiska

 • pomiary hałasu w środowisku od instalacji przemysłowych, dróg, kolei i lotnisk
 • koncepcje ochrony środowiska przed hałasem dla zakładów przemysłowych, kolei i dróg
 • projekty akustyczne urządzeń ochrony środowiska przed hałasem
 • programy ochrony środowiska przed hałasem
 • mapy akustyczne dla aglomeracji, linii kolejowych i dróg

Oferta pracowni konsultingowej

 • raporty oddziaływania na środowisko inwestycji
 • przeglądy ekologiczne
 • analizy środowiskowe
 • analizy porealizacyjne
 • programy ochrony środowiska
 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do środowiska
 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
 • informacje o wytwarzanych odpadach,
 • programy gospodarki odpadami,
 • dokumentacje do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentacje do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
 • rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia
 • projekty obszarów ograniczonego użytkowania
 • porady i opinie prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • przygotowanie danych technicznych obiektu budowlanego charakteryzujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Systemy informacji przestrzennej

 • analiza zasobów systemów informacji przestrzennej miast pod kątem projektowania i wdrożenia systemów map akustycznych
 • opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej map akustycznych na bazie oprogramowania SoundPlan, LimA, MapInfo
 • opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych na badzie oprogramowania MapInfo
 • opracowanie serwisów mapowych na bazie programów open source
Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja