Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Procedury

Laboratorium Akustyczne Ecoplan wdrożyło i akredytowało system zarządzania jakościa oparty o norme ISO 17025. W związu z tym wszelkie badania realizowane w laboratorium prowadzone są zgodnie z Księgą Jakości laboratorium, oraz obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

Zlecenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą naszego laboratorium na wykonanie badań, niezbędny jest kontakt telefoniczny [kontakt...]. Laboratorium nie posiada ustalonego cennika, ze wzgledu na bardzo różne warunki w jakich pomiary są prowadzone. Do przedstawienia oferty na wykonanie badań niezbędne jest dostarczenie nam następujących danych:

  • podstawowych informacji o źródle hałasu (rodzaj, lokalizacja) i czasie jego pracy
  • informacje o otoczeniu źródła hałasu (czy wystepuje zabudowa, jaka, inny sposób uzytkowania terenu)
  • informacja o obowiazujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Część z tych informacji możemy pozyskać we własnym zakresie. Najczęsciej wszystkie z wymienionych punktów w istotny sposób mogą wpłynąc na wycenę badań i są konieczne do sprecyzowania oferty dla Państwa.

W czasie rozmowy telefonicznej sporządzamy notatkę w której wstępnie okreslamy przedmiot, zakres oraz metodykę badania. Ofertę cenową sporządzona w oparciu o przeprowadzoną rozmowę telefoniczną przesyłamy do Klienta faksem, e-mailem, albo pocztą. Wraz z ofertą przesyłamy formularz potwierdzenia zlecenia, który po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres. Potwierdzenie zlecenia możemy zastąpić umową na wykonanie badań.

Prowadzenie badań

Laboratorium prowadzi badania metodykami referencyjnymi Ministra Środowiska, objętymi akredytacją PCA.

Protokół

W czasie realizacji pomiaru w czasie jego trwania w punktach pomiarowych może być obecny zlecający ale fakt ten należy zaznaczyć w zleceniu. Po zakończeniu pomiarów Zlecający podpisuje protokół pomiarowy.

Raport pomiarowy

Zlecający otrzymuje zawsze trzy kopie raportu pomiarowego (sprawozdania) w wersji drukowanej, oraz w wersji elektronicznej. Laboratorioum może przygotować wiekszą liczbę egzemplarzy, ale musi to zostać zgłoszone w ramach zapytania ofertowego.

Kierownik Laboratorium Akustycznego

Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja