Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Analizy porealizacyjne

Oferujemy wykonanie analiz porealizacyjnych przedsięwzięć, dla których obowiązek opracowania analizy zawarty został w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nasza firma realizuje opracowania w pełnym zakresie. Dla potrzeb analiz badania są wykonywane przez wewnętrzne akredytowane przez PCA laboratorium akustyczne, dysponujemy odpowiednimi narzedziami, warsztatem i zespołem specjalistów.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.] w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej. Podstawą opracowania analizy porealizacyjnej jest najcześciej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Doświadczenie

Dotychczas opracowaliśmy szereg analiz porealizacyjnych dla przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym transportowym, oraz przemysłowym. Szereg realizacji zostało opisanych w części "Realizacje" [więcej...].

Kontakt

Bliższe informacje dotyczące opracowania analiz porealizacyjnych  można uzyskać kontaktując się z naszą siedzibą w Opolu [więcej...]

 

 

Aktualności
Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Mapa akustyczna miasta Rzeszów

Rozpoczęte zostały prace nad mapą akustyczna miasta Rzeszowa


Port Lotniczy Gdańsk

Obecnie realizujemy prognozę oddziaływania akustycznego dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja