Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Analizy porealizacyjne

Oferujemy wykonanie analiz porealizacyjnych przedsięwzięć, dla których obowiązek opracowania analizy zawarty został w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nasza firma realizuje opracowania w pełnym zakresie. Dla potrzeb analiz badania są wykonywane przez wewnętrzne akredytowane przez PCA laboratorium akustyczne, dysponujemy odpowiednimi narzedziami, warsztatem i zespołem specjalistów.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.] w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej. Podstawą opracowania analizy porealizacyjnej jest najcześciej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Doświadczenie

Dotychczas opracowaliśmy szereg analiz porealizacyjnych dla przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym transportowym, oraz przemysłowym. Szereg realizacji zostało opisanych w części "Realizacje" [więcej...].

Kontakt

Bliższe informacje dotyczące opracowania analiz porealizacyjnych  można uzyskać kontaktując się z naszą siedzibą w Opolu [więcej...]

 

 

Aktualności
GPH 2010, woj. dolnośląskie

Realizujemy pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa dolnośląskiego.


Generalny Pomiar Hałasu 2010

Realizujemy badania w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2010 na terenie województw lubuskiego i zachodnio-pomorskiego.


IAIA 2010, Geneva

W dniach 6-11.04 zakończyła sie konferencja IAIA w Genewie.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja