Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności

Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


W ramach analizy porealizacyjnej wykonane zostaną badania poziomu hałasu komunikacyjnego w środowisku, oraz zweryfikowana  zostanie skuteczność zastosowanych rozwiazań mających na celu ochronę sąsiadujacej z drogą zabudowy mieszkaniowej. Ponadto przeprowadzone zostyaną całodobowe badania stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych.


Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja