Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Jakość
Foto
Foto

System zarządzania jakością ISO 9001

System zarzadzania jakością ISO 9001 wdrożony został w firmie w 2006 roku i od tego czasu funkcjonuje do dnia dzisiejszego. System obejmujący cały zakres usług świadczonych przez ECOPLAN tj.

  • usługi doradcze, eksperckie i studialne w zakresie ochrony środowiska, oraz planowania przestrzennego
  • usługi w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych

System zarządzania jakością ISO 17025 Laboratorium Akustycznego Ecoplan

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne Ecoplan uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wykonywania pomiarów poziomu hałasu w srodowisku zgodnie z metodykami referencyjnymi Ministra Środowiska.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1135 [więcej...], potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań.


Załączniki:
Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja