Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Geograficzne Systemy Informacyjne

Usługi z zakresu gromadzenia, przetwarzania i zarządzania informacją o charakterze przestrzennym prowadzone są przez naszą firmę głownie w związku z realizacją projektów wielkoskalowych, oraz koniecznością posługiwania się duzymi bazami danych o charakterze przestrzennym. Bazy takie towrzymy miedzy innymi na potrzeby opracowania map akustycznych, opracowań ekofizjograficznych, oraz innych opracowań gdzie zasadniczą rolę odgrywa informacja przestrzenna.

Opracowaliśmy między innymi bazy danych, dla potrzeb realizacji takich projektów jak:

  • analiza środowiskowa dla linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin (mapy w skali 1:10000, plany terenów kolejowych, mapy 3D zabudowy, pokrycia terenu, oraz trójwymiarowy model terenu w pasie o szerokosci 600m w otoczeniu toru kolejowego)
  • mapa akustyczna miasta Szczecina (wykorzystane zostały zasoby mapowe UM Szczecin, które wzbogacono o informacje niezbędne w procesie opracowania mapy akustycznej)
  • mapa akustyczna miasta Lublin (wykorzystano zasoby mapowe UM Lublin , które wzbogacono o informacje niezbędne w procesie opracowania mapy akustycznej)
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Baborów (konwersja danych UM Baborów do formatu wymaganego przez aplikacje internetową) [więcej...]
  • opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Opola (opracowanie bazy danych źródeł zagrożeń środowiska)
Aktualności
GPH 2010, woj. dolnośląskie

Realizujemy pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa dolnośląskiego.


Generalny Pomiar Hałasu 2010

Realizujemy badania w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2010 na terenie województw lubuskiego i zachodnio-pomorskiego.


IAIA 2010, Geneva

W dniach 6-11.04 zakończyła sie konferencja IAIA w Genewie.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja