Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Linia kolejowa 277 Opole - Borki
Foto

Charakter opracowania

Realizacja nowej infrastruktury komunikacyjnej, albo moderniacja obiektów istniejących wiąże się z koniecznością zapewnienia właściwej ochony przed hałasem. Ochrony wymagają zarówno tereny już zainwestowane, jak i te gdzie zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, oraz niektórych obiektów użyteczności publicznej (np. szkół).

W niniejszym przypadku zrealizowany projekt akustyczny dotyczył linii kolejowej nr 277 na odcinku od granicy miasta Opola, do stacji kolejowej w Borkach. Po przeprowadzeniu badań hałasu opracowany został model obliczeniowy rozkładu pola akustycznego, zapropoowano rozwiązania chronioące w kilku wariantach, oraz określono skutecznośc tych rozwiązań.

Tło projektu

Linia kolejowa nr 277 relacji Opole Wschów - Wrocław Brochów jest obecnie w fazie przebudowy i w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych zrealizowane zostaną ekrany akustyczne, których celem jest ochrona mieszkańców pobliskiej zabudowy przed hałasem.

Rola ECOPLANU

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały badania klmatu akustycznego. Badania przeprowadzono w 9 lokalizacjach na całym odcinku linii kolejowej. W oparciu o wyniki badań pracowano model propagacji dźwięku, w oparciu o który dobrano optymalne ekrany akustyczne.

Korzyści

Działaia z zakresu ochrony środowiska przed hałasem są działaniami kosztownymi. Realiacja ekranów akustycznych pociąga za sobą nie tylko koszty samych zabezpieczeń akustycznych, ale często takż zwiększa koszty projektowania i samej modernizacji linii kolejowej.

Celem projektu akustycznego było rozpatrzenie szeregu wariantów obliczeniowych oraz wybór najbardziej skutecznego, przy uwzględnieniu kosztów realizacyjnych. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom optmalizacynym zidentyfiowano wymiary niezbędnych ekranów akustycznych dzięki czemu uniknięto realizacji ekranów w miejscach gdzie uzyskana skutecznośc ekranowania nie uzasadnia ponoszenia kosztów.

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja