Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Mapy akustyczne
Foto

Uregulowania Dyrektywy 2002/49/WE, które zostały implementowane do krajowych aktów prawnych, wprowadziły obowiązek realizacji map akustycznych, a następnie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.

Dotychczas w ECOPLANIE opracowalismy dwa systemy map akustycznych dla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 250 tysięcy, jedną mapę akustyczną dla miasta o liczbie mieszkańców 130 tysiecy. Zrealizowaliśmy ponadto szereg innych projektów w ramach których opracowane zostały mapy oddziaływania akustycznego infrastruktury liniowej, obiektów przemysłowych i innych źrodeł hałasu.

Do największych projektów z zakresu opracowania map akustycznych należą opracowana w 2007/2008 roku mapa akustyczna miasta Lublin [Mapa Akustyczna Miasta Lublin...], oraz w 2008 roku mapa akustyczna miasta Szczecin [Mapa Akustyczna Miasta Szczecin...]. Systemy map akustycznych aglomeracji opracowane zostały na bazie oprogramowania do modelowania rozprzestrzeniania się dziwęku w środowisku LimA i programów GIS. Mapy powstały w oparciu o całodbowe pomiary poziomu hałasu, oraz pomiary natęzenia ruchu na terenie aglomeracji.

Mapa akustyczna miasta Opola ograniczona do istotniejszych odcinków drogowych opracowana została natomiast w programie do modelowania rozprzestrzeniania sie dźwięku w środowisku SoundPlan. Opracowaniu mapy towarzyszyło przeprowadzenie badań pziomu hałasu w szeregu punktów pomiarowych na terenie miasta.

Ponadto zrealizowane zostały następujące duże projekty wiążace się z opracowaniem map akustycznych:

  • Program działań ochronnych przed hałasem (edycja 2005 i 2008) dla Cementowni Górażdże, w ramach którego opracowano kompleksową mape akustyczna cementowni dla potrzeb programowania działań naprawczych w zakresie oddziaływania akustycznego
  • Raport oddziaływania na środowisko linii kolejowej E-30 (mapa prognozowanego oddziaływania akustycznego w oparciu o prognozowane natęzenie ruchu kolejowego)
  • Analiza środowiskowa dla linii kolejowej C-E59 (mapa oddziaływania akustycznego linii kolejowe w oparciu o całodobowe pomiary poziomu hałasu)
  • Raport oddziaływania na środowisko zmodernizowanej linii kolejowej C-E59 (mapa oddziaływania akustycznego dla roku 2038 w oparciu o prognozowane natęzenie ruchu kolejowego)
  • inne

 

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja